Tag Archives: PGP

Kryptera på PC

Att komma igång med kryptering på sin PC är inte alls så svårt. Det är några steg man måste gå igenom och i denna artikel skriver jag bara om hur man skapar sitt nyckelpar för att kunna kryptera text ock dokument.

I detta exempel så använder jag Gpg4win. Det är gratis och enkelt att installera. Jag gjorde det med hjälp av detta chocolatey paket.

När Gpg4win är installerat så har du ett program som heter Kleopatra på din dator. Med programmet kan du skapa nyckelpar, hantera nycklar samt kryptera och avkryptera texter och dokument.

Skapa ett nyckelpar

1. Öppna Kleopatra.
2. Välj File / New Certificate… i menyn.
3. Välj Create a personal OpenPGP key pair.
4. Ange ditt namn och mejladress. (För att få en säkrare nyckel så kan du gå in under Advanced Settings… och välja en 4096 bitars nyckel)
5. Gå vidare med att skapa nyckeln och ange ett säkert lösenord.

När allt är klart så kommer ditt nyckelpar att ligga i listan under My Certificates.

Dela ut din publika nyckel

För att andra skall kunna kryptera texter och dokument som du skall kunna läsa behöver du skicka iväg din publika nyckel till dem. (Skicka aldrig din privata nyckel) Gör såhär för att få fram din publika nyckel.

1. Högerklicka på nyckeln du vill exportera och välj Export Certificates… i menyn.
2. Välj var filen skall sparas (Filen kommer att få filändelses asc)

Denna fil kan du nu mejla till de du vill skall kunna skicka krypterade meddelanden till dig.

Importera andras publika nyckel

För att importera andras nycklar är det bara att dra och släppa asc-filen på Kleopatra och välja Import Certificates i menyn som dyker upp.

Kryptera text på klippbordet

För att kryptera en vanlig text gör du såhär.

1. Markera och klipp ut (eller kopiera) texten du vill kryptera.
2. Klicka på knappen Clipboard / Encrypt…  som finns längst till höger i i Kleopatra.
3. Klicka på Add Recipient… för att lägga till de som skall kunna avkryptera. (Lägg till dig själv här också, annars kan du inte läsa dina egna meddelanden)
4. Klicka på Next och texten på klippbordet ersätts med det krypterade meddelandet som nu kan klistras in.

Avkryptera text på klippbordet

När du vill avkryptera en text så är det enklaste att kopiera den kryptera texten till klippbordet och använda funktionen i Kleopatra.

1. Markera och kopiera (eller klipp ut) meddelandet du vill avkryptera
2. Klicka på knappen Clipboard / Decrypt/Verify  som finns längst till höger i i Kleopatra.
3. Ange ditt lösenord
4. Texten på klippbordet kommer nu att vara avkrypterad

Kryptera dokument

När du vill kryptera ett helt dokument med Kleopatra gör du enligt följande.

1. Öppna Kleopatra och välj File / Sign/Encrypt Files… i menyn.
2. Välj ut filen som skall krypteras
3. Lägg till de du vill skall kunna avkryptera dokumentet. (Glöm inte dig själv)
4. En krypterad fil med samma namn som originalet och med filändelsen gpg kommer att skapas.

Avkryptera dokument

1. Öppna Kleopatra och välj File / Decrypt/Verify Files… i menyn.
2. Välj ut filen som skall avkrypteras. (Normalt med ändelsen gpg)
3. Ange ditt lösenord.
4. En avkrypterad fil utan filändelsen gpg kommer att skapas.

Kryptera mejl på iPhone

Denna post är till för dig som inte har en privat PGP nyckel sedan tidigare och vill börja skicka och ta emot krypterade meddelanden på din iPhone eller iPad. Hur privata och publika nycklar fungerar och tips på hur man kan hantera dem tänker jag skriva om senare.

Att börja kryptera mejl på en iPhone eller iPad görs enkelt med appen iPGMail, som kostar 15 kronor. Denna app hanterar både mejl och nycklar.

Skapa ett nyckelpar

Det första du måste göra för att komma igång är att skapa ett nyckelpar med en privat och en publik nyckel.

 1. Öppna iPGMail
 2. Välj Keys fliken
 3. Välj Private knappen längst upp
 4. Välj New Key knappen längst upp till höger
 5. Fyll i uppgifterna. Välj ett bra lösenord.
 6. Klicka på Create knappen för att börja generera nyckel. Detta kan ta ett bra tag beroende på hur stor nyckeln är.

Dela ut din publika nyckel

För att andra skall kunna ta del av din nyckel och skicka krypterade meddelanden till dig måste du dela med dig av din publika nyckel. Detta gör du på följande sätt.

 1. Välj Keys i menyn längst ner
 2. Välj fliken Public längst upp
 3. Klicka på din egen publika nyckel
 4. Klicka på knappen längst upp till höger och välj Export to Keyserver.
 5. Välj en lämplig key server. Exempelvis pgp.mit.edu:11371. Klocka på Done.

Det kan ta några minuter innan din nyckel finns tillgänglig på nyckelservern.

Hämta hem andras publika nycklar

För att du skall kunna skicka krypterade medelanden till andra behöver du deras publika nyckel. För att hämta en nyckel som finns på en nyckelserver gör du på följande sätt.

 1. Välj Keys i menyn längst ner
 2. Välj fliken Public längst upp
 3. Klicka på plus tecknet länst upp till höger
 4. Skriv in namnet eller mejladressen på den du söker
 5. Var noga med att du får fram rätt nyckel från rätt person

En nackdel med iPGMail är att den bara kan användas till mottagare som faktiskt har en PGP nyckel. Du måste alltså välja applikation beroende på om mottagaren kan ta emot krypterade meddelanden eller inte.

Sprid din nyckel

För att kunna ta emot krypterade meddelanden måste avsändaren ha din publika nyckel. Därför måste du se till att alla dina mottagare känner till att du har en nyckel. Ett effektivt sätt att göra detta på är att bifoga en fil eller länk med din publika nyckel i alla dina utgående meddelanden.

Se nu till att komma igång med mejl-kryptering. Det är vi alla fria människor värda.

Kryptera mejl på Android

Att komma igång med kryptering på en Android telefon är inte svårt. I detta exempel kommer jag använda tre olika appar som alla är gratis. Krypteringsmetoden är PGP (Pretty Good Privacy). Du kan läsa mer om den här.

Denna post är till för dig som inte har en privat PGP nyckel sedan tidigare. Och vill komma igång snabbt. Hur privata och publika nycklar fungerar och tips på hur man kan hantera dem tänker jag skriva om senare.

Vi går rakt på sak. Börja med att installera dessa två appar.

Mejl

För att enkelt kunna mejla krypterat med telefonen kan du använda appen K-9 Mail. Bara genom att ha APG och K-9 Mail så fungerar redan krypteringen helt integrerat. När du skriver ett melj så kryssar du bara i Kryptera (eller Signera). När du får ett signerat eller krypterat mejl så kan appen direkt dekryptera det åt dig och/eller verifiera en signerad avsändare.

Skapa ett nyckelpar

För att hålla reda på dina privata och publika nycklar kan du använda APG. Första steget är ditt egna publika/privata nyckelpar. Gör såhär om du inte har en privat PGP nyckel sedan tidigare.

 1. Öppna APG
 2. Gå till Manage Secret Keys via menyn.
 3. Välj Create Key.
 4. Klicka på Set Pass Phrace och ange ett lösenord. Välj ett bra lösenord.
 5. Ange User IDs
 6. Skapa en “Key” RSA och 4096 (Många applikationer klarar inte högre)
 7. Klicka på Save och din nyckel är skapad

Var noga med att inte mejla din privata nyckel eller lägga upp den någonstans på internet.

Dela ut din publika nyckel

Nästa steg är att dela med dig av din publika nyckel. Det är den andra behöver för att kunna skicka krypterade meddelanden till dig. Jag var tvungen att installera OI File Manager för att få det att fungera med K-9 appen.

 1. Öppna APG
 2. Välj Manage Public Keys via menyn(Var noga med att det är PUBLIC inte SECRET.)
 3. Välj Export Keys
 4. Exportera filen (default sökväg är APG/pubexport.asc)
 5. Öppna K-9 Mail
 6. Börja skriva ett nytt mejl
 7. Klicka på attachment-gemet längst upp för att bifoga en fil. Välj OI File Manager och peka ut filen du tidigare exporterade. (APG/pubexport.asc)
 8. Skicka till alla som du vill skall kunna kryptera till dig.

Du kan även lägga upp din publika nyckel på platser som sks-keyservers.net där andra kan söka fram dem. Jag har själv en länk till min publika nyckel på sks-keyservers.net i min mejl-footer.

Se nu till att komma igång med mejl-kryptering. Det är vi alla fria människor värda.