Tag Archives: Kleopatra

Kryptera på PC

Att komma igång med kryptering på sin PC är inte alls så svårt. Det är några steg man måste gå igenom och i denna artikel skriver jag bara om hur man skapar sitt nyckelpar för att kunna kryptera text ock dokument.

I detta exempel så använder jag Gpg4win. Det är gratis och enkelt att installera. Jag gjorde det med hjälp av detta chocolatey paket.

När Gpg4win är installerat så har du ett program som heter Kleopatra på din dator. Med programmet kan du skapa nyckelpar, hantera nycklar samt kryptera och avkryptera texter och dokument.

Skapa ett nyckelpar

1. Öppna Kleopatra.
2. Välj File / New Certificate… i menyn.
3. Välj Create a personal OpenPGP key pair.
4. Ange ditt namn och mejladress. (För att få en säkrare nyckel så kan du gå in under Advanced Settings… och välja en 4096 bitars nyckel)
5. Gå vidare med att skapa nyckeln och ange ett säkert lösenord.

När allt är klart så kommer ditt nyckelpar att ligga i listan under My Certificates.

Dela ut din publika nyckel

För att andra skall kunna kryptera texter och dokument som du skall kunna läsa behöver du skicka iväg din publika nyckel till dem. (Skicka aldrig din privata nyckel) Gör såhär för att få fram din publika nyckel.

1. Högerklicka på nyckeln du vill exportera och välj Export Certificates… i menyn.
2. Välj var filen skall sparas (Filen kommer att få filändelses asc)

Denna fil kan du nu mejla till de du vill skall kunna skicka krypterade meddelanden till dig.

Importera andras publika nyckel

För att importera andras nycklar är det bara att dra och släppa asc-filen på Kleopatra och välja Import Certificates i menyn som dyker upp.

Kryptera text på klippbordet

För att kryptera en vanlig text gör du såhär.

1. Markera och klipp ut (eller kopiera) texten du vill kryptera.
2. Klicka på knappen Clipboard / Encrypt…  som finns längst till höger i i Kleopatra.
3. Klicka på Add Recipient… för att lägga till de som skall kunna avkryptera. (Lägg till dig själv här också, annars kan du inte läsa dina egna meddelanden)
4. Klicka på Next och texten på klippbordet ersätts med det krypterade meddelandet som nu kan klistras in.

Avkryptera text på klippbordet

När du vill avkryptera en text så är det enklaste att kopiera den kryptera texten till klippbordet och använda funktionen i Kleopatra.

1. Markera och kopiera (eller klipp ut) meddelandet du vill avkryptera
2. Klicka på knappen Clipboard / Decrypt/Verify  som finns längst till höger i i Kleopatra.
3. Ange ditt lösenord
4. Texten på klippbordet kommer nu att vara avkrypterad

Kryptera dokument

När du vill kryptera ett helt dokument med Kleopatra gör du enligt följande.

1. Öppna Kleopatra och välj File / Sign/Encrypt Files… i menyn.
2. Välj ut filen som skall krypteras
3. Lägg till de du vill skall kunna avkryptera dokumentet. (Glöm inte dig själv)
4. En krypterad fil med samma namn som originalet och med filändelsen gpg kommer att skapas.

Avkryptera dokument

1. Öppna Kleopatra och välj File / Decrypt/Verify Files… i menyn.
2. Välj ut filen som skall avkrypteras. (Normalt med ändelsen gpg)
3. Ange ditt lösenord.
4. En avkrypterad fil utan filändelsen gpg kommer att skapas.